Protestantse Gemeente Nisse

Voor de wekelijkse kerkdiensten is er een hechte samenwerking met de protestantse kerk in 's-Heer Abtskerke. De ene week is er een dienst in Nisse, de andere week in 's-Heer Abtskerke.
De predikant is ds. Egbert Rietveld, die naast de twee genoemde dorpen ook nog Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft.

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een belangrijke en nimmer eindigende zorg voor het
kerkbestuur. Jaarlijks wordt er daarom een grote rommelmarkt georganiseerd, waar vele dorpsbewoners actief aan meewerken.
Dit evenement brengt zodoende niet alleen flink geld in het laatje voor het kerkgebouw, maar levert ook een grote bijdrage aan de 'sociale cohesie' van ons prachtige dorp.

Niet alleen het onderhoud van het kerkgebouw vraagt jaarlijks een fors bedrag.
De 'normale' uitgaven voor alles wat nodig is om als kerkgemeenschap actief te zijn, zoals o.a. predikant, organist, verwarming, verlichting enz. enz. zijn aanzienlijk.
De bijdragen van de leden van de kerk zijn hiervoor onmisbaar!

Het kerkgebouw kan ook dienen als "huis der gemeente" voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.
Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert, een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk.
Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering.

Het is een diep gekoesterde wens van het kerkbestuur om als Protestantse
Kerk in Nisse niet alleen voor haar leden, maar voor de hele bevolking van Nisse van betekenis te kunnen  zijn!
Een actieve geloofsgemeenschap in een prachtig dorp!

Hieronder volgt de nodige nadere informatie:

Protestantse Gemeente Nisse:

Predikant     : Ds. E. J. Rietveld

Kerkenraad  : mevr.J.J. Nieuwenhuijse (voorzitter, ouderling-kerkrentmeester)
                  : mevr. J. J. van Wuijckhuijse (scriba, ouderling)
                  : dhr. P. van Westen (penningmeester, kerkrentmeester)
                  : mevr. M.A. Spruit (ouderling, kerkrentmeester)
                  : mevr. N. de Ridder (diaken)
                  :dhr. A. Steketee (diaken)
 
Organist      : dhr. Arthur Capel

Cantorij o.l.v. mevr. J. J. Nieuwenhuijse: zingt tijdens de Paas- en Kerstdienst

koster         : dhr. J. Karelse

Diensten     : iedere zondag om 10.00 uur, de ene week in Nisse, de andere week in 's Heer Abtskerke.
                   ook de Paasdienst en de Kerstdienst worden om-en-om gevierd. De Paasdienst in
                   NIsse wordt altijd voorafgegaan door een Paasontbijt.

Bijzondere diensten (oecumenische-, openluch-t, hemelvaart-, biddag- en dankdagdienst )

Zondagschool is zondag om de 14 dagen om 10.00 uur in het Dorpshuis, o.l.v. mevr. L. Moseman,
mevr. J. Smallegange en dhr. P (Peter) van Westen.

'Open kerk' is  iedere zaterdagmiddag in juli en augustus.

Voor groepsrondleiding in de kerk
Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij dhr. G. Smallegange, tel. 0113-649780of dhr. J. de Dreu, tel. 0113-649650

Verhuur kerkgebouw
 
Inlichtingen hierover kunt U verkrijgen bij mevr. M.A. Spruit, 0113-649430

Beklimming toren 
Informatie en sleutel bij P. van Westen, tel. 0113-649881

rommelmarkt
Afleveren goederen: inlichtingen bij C. Tempelman tel. 0113-649686
Thuis ophalen goederen: inlichtingen bij C. Nieuwenhuijse, tel 0113-649378

logo3

bosman220x150-2

rolls220

kttc220

akkerwinde190x100

windekind190x100

ternisse190x100

pastorale

amz190x100

timmerklus190x100

tramper190x100