Ouderensociëteit Nisse

p/a Diaconielaan 22
4443AP Nisse

t. 0113-649256

e. a.weststeijn@zeelandnet.nl

De "Ouderensociëteit Nisse" is opgericht in 1961 en verkreeg rechtspersoonlijkheid als Vereniging in 1990.

Het statutaire doel van de Ouderensociëteit sinds 1990 is:
- "... het bevorderen van de betrokkenheid van personen en groepen die ouder zijn dan 60 jaar
  of 50 jaar en niet meer deelnemen aan het arbeidsproces
- bij de zelfstandige vormgeving van maatschappelijke en culturele verbanden gericht op het
  gemeenschappelijk tot stand brengen van mogelijkheden voor ontmoeting en ontplooiing".

Kortom, alle ruimte voor ontmoeting en activiteiten in een ontspannen sfeer :-)

Woensdags en vrijdags ontmoeten wij elkaar in het Dorpshuis.

Koersbal wordt gespeeld op de woensdagmiddag dit is een soort super jeu-de-boule met moeilijke, onronde ballen.

Biljart wordt gespeeld op woensdag- en vrijdagmiddag op het eigen biljart.

In de pauze is er koffie en na afloop een borrel aan de bar.

Ieder jaar is er tenminste een gezamelijk jaardiner met partners, alsmede aan het eind van het seisoen
een culturele of historische excursie ergens in de provincie.
De echte koersballers nemen daarnaast enkele malen per jaar deel aan wedstrijden tegen
andere dorpen in de gemeente Borsele.

Het aantal leden van de Ouderensocïeteit Nisse varieert rond de 15.
Enkele leden wonen inmiddels niet meer in het dorp, maar blijven - gezien hun historische band met Nisse - wèl komen.
Dat wordt wederzijds zeer gewaardeerd.

Komt u gerust eens kijken en/of meedoen op woensdag of vrijdag vanaf 14:00 uur.
Of drink gezellig een kopje koffie mee tussen 15:00 en 15:30 uur of drink een borrel mee
aan de bar tussen 16:30 en 17:00 uur.

Nieuwe leden en nieuwe activiteiten zijn altijd welkom!
Wordt u lid dan bedraagt de jaarcontributie voor 2013 Euro 17,50.

Meer informatie te verkrijgen:
- telefonisch bij de voorzitter, dhr Hannes Fierloos, tel 0113-649254
- per Email bij de penningmeester a.weststeijn@zeelandnet.nl

logo3

bosman220x150-2

rolls220

kttc220

akkerwinde190x100

windekind190x100

ternisse190x100

pastorale

amz190x100

timmerklus190x100

tramper190x100